Advocaat Ziektewet-uitkering

Advocaat Ziektewet-uitkering Als u vanwege ziekte niet kunt werken en als u geen aanspraak maakt op doorbetaling van loon door uw werkgever heeft u mogelijk recht op een Ziektewet-uitkering. Als u een aanvraag voor een Ziektewet-uitkering indient dan kan deze …
Lees meer..

Advocaat uitkering beroep rechtbank

Advocaat uitkering beroep rechtbank Als u een besluit ontvangt over uw uitkering of over de aanvraag van uw uitkering dan kunt u bezwaar indienen als u het niet met de beslissing eens bent. Er wordt vervolgens een nieuw besluit genomen …
Lees meer..

Advocaat bezwaar UWV

Advocaat bezwaar UWV Als u een uitkering bij het UWV aanvraagt dan kan het gebeuren dat de aanvraag wordt afgewezen. En ook als u een uitkering van het UWV ontvangt kan het gebeuren dat u een besluit over uw uitkering …
Lees meer..

Advocaat bijstandsuitkering

Advocaat bijstandsuitkering Als u een bijstandsuitkering aanvraagt of als u een bijstandsuitkering ontvangt kan het zijn dat u te maken krijgt met een beslissing waar u het niet mee eens bent. Uw aanvraag om een uitkering wordt afgewezen of uw …
Lees meer..

Advocaat WIA-uitkering

Advocaat WIA-uitkering Als u vanwege ziekte niet in staat bent om te werken heeft u onder bepaalde voorwaarden recht op een WIA-uitkering. Een WIA-uitkering is een uitkering op basis van de Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Deze wet is …
Lees meer..

Bezwaar maken bij het UWV

Bezwaar maken bij het UWV U heeft een uitkering bij het UWV of u heeft een uitkering aangevraagd bij het UWV. Het UWV heeft u een beslissing gestuurd over uw uitkering of de aanvraag voor een uitkering. Met deze beslissing …
Lees meer..

Bezwaarschrift uitkering

Bezwaarschrift uitkering Uw aanvraag voor een uitkering is afgewezen, of uw huidige uitkering is verlaagd of beëindigd. U bent het niet eens met deze beslissing en u vraagt zich af of een bezwaarschrift uitkering indienen een gewenst resultaat oplevert. Als …
Lees meer..

Uitkering terugbetalen

Uitkering terugbetalen Als u een uitkering ontvangt dan kunnen er situaties ontstaan waarin u (een deel van) de uitkering moet terugbetalen. Bijvoorbeeld omdat het ontvangen bedrag te hoog is of omdat u bepaalde informatie heeft achtergehouden. Moet u een uitkering …
Lees meer..

Uitkering advocaat

Uitkering advocaat Als u een uitkering heeft of als u een uitkering aanvraagt dan kunt u te maken krijgen met de situatie waarin er een beslissing wordt genomen waar u het niet mee eens bent. Uw recht op een uitkering …
Lees meer..

WW uitkering

Als u geheel of gedeeltelijk werkloos wordt, kunt u een WW uitkering aanvragen. Deze “Werkloosheidsuitkering” is een tijdelijke uitkering om het verlies aan inkomen tussen twee banen op te vangen. Een WW uitkering vraagt u aan bij het UWV. Het …
Lees meer..

IOW uitkering

Voor oudere werklozen bestaat naast de IOAW ook de IOW uitkering.Voor oudere werklozen die 60 jaar of ouder zijn, bestaat de mogelijkheid na de WW uitkering of loongerelateerde WGA uitkering een IOW uitkering aan te vragen. De IOW (Wet inkomensvoorziening …
Lees meer..

IOAW uitkering

Voor oudere werklozen bestaat naast de IOW ook de IOAW uitkering. Als uw WW uitkering of WGA uitkering is beëindigd, komt u mogelijk in aanmerking voor een IOAW uitkering. Deze uitkering is een aanvulling op uw (gezins)inkomen tot bijstandsniveau. Bij …
Lees meer..

Wajong uitkering

De Wajong is een voorziening die bedoeld is voor arbeidsongeschikte jongeren. Om aanspraak te kunnen maken op de Wajong uitkering is vereist dat u sinds jonge leeftijd een ziekte of handicap heeft, waardoor u niet kunt werken. U krijgt de …
Lees meer..

WAO uitkering

De Wet op de ArbeidsOngeschiktheidsverzekering (WAO) is een wet die inmiddels is vervangen door de WIA. Alleen voor ‘oude’ gevallen geldt de WAO nog. Zolang uw situatie als WAO’er niet verandert, blijft u deze uitkering ontvangen. In sommige gevallen stopt of …
Lees meer..

WIA uitkering (WGA IVA)

De Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) zorgt voor inkomen voor arbeidsongeschikte personen. Als u door ziekte niet meer in staat bent te werken, kunt u soms aanspraak maken op een WIA-uitkering. U moet meer dan 35% arbeidsongeschikt zijn …
Lees meer..

Ziektewet uitkering

Een Ziektewet uitkering kunt u krijgen als u door ziekte niet kunt werken en geen aanspraak kunt maken op doorbetaling van loon van uw werkgever. Onder de Ziektewet vallen bijvoorbeeld: werknemers die geen werkgever (meer) hebben. Denk bijvoorbeeld aan zieke werknemers …
Lees meer..

Bijzondere bijstand

De bijzondere bijstand is een voorziening voor noodzakelijke uitgaven die u door bijzondere omstandigheden niet kunt betalen. Deze vorm van bijstand verschilt van de ‘normale’ bijstand. Bij bijzondere bijstand gaat het om kosten zijn die u normaal niet maakt, maar …
Lees meer..

Bijstandsuitkering

U heeft recht op bijstand als u niet meer in uw eigen levensonderhoud kunt voorzien, bijvoorbeeld doordat u geen of te weinig inkomsten heeft. Een bijstandsuitkering kunt u aanvragen bij het UWV of rechtstreeks bij uw gemeente, afhankelijk van waar u …
Lees meer..

Uitkeringen

Uitkeringen zorgen ervoor dat u inkomen heeft, ondanks dat u niet kunt werken of ontslagen bent. Een uitkering wordt altijd door een bestuursorgaan (zoals het UWV of de gemeente) toegekend of afgewezen. Als u het niet eens bent met een …
Lees meer..

Stappen bezwaar uitkering

Bij de meeste uitkeringen beslist het UWV of de gemeente of u er voor in aanmerking kom. Een officiële beslissing of u de uitkering ook daadwerkelijk krijgt, of dat een uitkering wordt gewijzigd, of zelfs gestopt, heet een “besluit”. Als …
Lees meer..

Zo kan het dus ook

Waarom Omnius sociaal zekerheidsrecht advocaten?

U kunt nu direct contact opnemen met de intakebalie van Omnius sociaal zekerheidsrecht advocaten voor juridisch advies of voor het opstellen van een bezwaarschrift voor uw uitkering. De intakebalie zorgt ervoor dat de juiste advocaat bij u in de buurt zo snel mogelijk contact met u opneemt.

De aangesloten advocaten van Omnius sociaal zekerheidsrecht advocaten behandelen ook zaken op basis van pro deo. Uw advocaat bekijkt of u hiervoor in aanmerking komt en verzorgt uw eventuele aanvraag voor deze gesubsidieerde rechtsbijstand.

 • 7 dagen per week bereikbaar

  Ook ’s avonds en in het weekend
 • Ons keurmerk

  Uw garantie voor service en kwaliteit
 • Juridische hulp in elke situatie

  Van eerstelijns advies tot bijstand van een gespecialiseerde advocaat
 • Overal in Nederland

  Het grootste juridische netwerk van Nederland met 50 advocaten
 • Klanten staan centraal

  Wij stellen onze rechtzoekende klant centraal en behandelen uw zaak met zorgvuldigheid
  8.5

Over ons

Omnius sociaal zekerheidsrecht advocaten is het kwaliteitsnetwerk van advocaten die gespecialiseerd zijn in uitkeringen. Vind hier een antwoord op uw vragen over bezwaar en beroep voor uitkeringen. Met vestigingen door heel Nederland is er altijd een specialist bij u in de buurt. U kunt gebruik maken van een kosteloze intake en zeker zijn van een snelle reactie van een gespecialiseerde advocaat.

Bewaar uitkeringen
Op deze website vindt u belangrijke informatie en alles wat u moet weten over de verschillende uitkeringen, welke soorten er zijn en wie het besluit over de toewijzing van de uitkering neemt. Wij hebben alle mogelijke omstandigheden voor u op een rij gezet. Zo weet u wat een Omnius sociaal zekerheidsrecht advocaat voor u kan betekenen.

Er zijn advocaten gevonden.

Klik hier voor de resultaten.